Skip to content

Những nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam qua nhiều năm đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và thực hiện các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong hoạt động của doanh nghiệp và thị trường chứng khoán.

UBCKNN và IFC hợp tác thúc đẩy tài chính xanh.Nguồn: tạp chí tài chính

Dưới đây là một tóm tắt về những hoạt động chính của UBCKNN và các đối tác trong lĩnh vực này:

  1. Chương trình đào tạo và hội thảo về phát triển bền vững: UBCKNN đã phối hợp với các sở giao dịch chứng khoán và tổ chức quốc tế để tổ chức các chương trình đào tạo và hội thảo về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Điều này giúp nâng cao nhận thức và kiến thức về ESG trong cộng đồng kinh doanh.
  2. Hướng dẫn báo cáo bền vững cho doanh nghiệp: Năm 2012, UBCKNN và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã ra mắt Hướng dẫn báo cáo bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này đã tạo ra một khung làm việc cho doanh nghiệp để báo cáo về các khía cạnh liên quan đến phát triển bền vững.
  3. Cuộc thu bình chọn doanh nghiệp niêm yết về yếu tố bền vững: UBCKNN đã bắt đầu tổ chức cuộc thu bình chọn doanh nghiệp niêm yết thường niên và đưa các yếu tố bền vững vào Báo cáo. Điều này đã thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết thực hiện báo cáo bền vững và chú trọng đến các yếu tố ESG.
  4. Hướng dẫn công bố thông tin về môi trường và xã hội: Năm 2015, UBCKNN đã ban hành Hướng dẫn Công bố thông tin về các yếu tố môi trường và xã hội (E&S) để hướng dẫn các thành viên thị trường trong việc báo cáo về ESG. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin được công bố đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư và cơ quan quản lý.
  5. Hợp tác quốc tế và tiêu chuẩn ESG quốc tế: UBCKNN và sở giao dịch chứng khoán, như HOSE và HNX, đã hợp tác với Sáng kiến Sở giao dịch chứng khoán bền vững Liên Hợp quốc (UN SSE). Điều này đã giúp Việt Nam tham gia vào tiêu chuẩn trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững của ASEAN.
  6. Phát triển thị trường vốn bền vững: UBCKNN đã chủ trì Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN (ACMF) năm 2020 và đặt việc phát triển thị trường vốn bền vững là ưu tiên. Điều này đã dẫn đến việc xây dựng lộ trình và kế hoạch hành động cho thị trường vốn bền vững ASEAN.
  7. Hướng dẫn phát hành trái phiếu ESG: UBCKNN đã ban hành Sổ tay hướng dẫn phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững để hướng dẫn các tổ chức phát hành và các thành viên khác trên thị trường về việc phát hành các loại trái phiếu này.
  8. Đào tạo về khí phát thải và báo cáo ESG: UBCKNN và IFC đã thực hiện chuỗi đào tạo cho các doanh nghiệp niêm yết về cách thu thập và báo cáo số liệu khí phát thải và các yếu tố ESG. Chương trình này đã được đánh giá cao bởi doanh nghiệp.

Những hoạt động này đã có tác động tích cực đối với việc tăng cường công bố thông tin liên quan đến ESG và phát triển bền vững tại Việt Nam. Số lượng và chất lượng của các bản báo cáo thường niên về ESG đã tăng lên, đồng thời làm cho các doanh nghiệp và thị trường chứng khoán trở nên nhạy bén hơn đối với các vấn đề bền vững.

theo tapchitaichinh.vn

UBCKNN Và Mục Tiêu Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Xanh Thành Công
DRAWING
DRAWING 100%
DESIGN
DESIGN 100%
PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY 100%
PRINTING
PRINTING 100%
DỊCH VỤ
Dịch vụ Báo cáo thường niên
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH:

672/67 Cộng Hòa, F15, Tân Bình, HCM.

Google map 

Liên hệ

Giải pháp trọn gói Thiết kế - Biên tập - In ấn

Cung cấp giải pháp toàn diện về thiết kế, in ấn, biên tập, sản xuất các ấn phẩm truyền thông doanh nghiệp. 

addressVĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH:

652/67 Cộng Hòa, F15, Tân Bình, HCM.